Nyckeln – fastan dag 20

Rent siffermässigt har jag kommit halvvägs in i fastan. Dock fastar jag även under söndagarna, vilket torde innebära att fasteperioden är längre än 40 dagar för mig. Vi får helt enkelt se hur lång min fasta blir fram till påskafton.

Då jag står mitt i flyttlådorna strax efter lunch och packar ned mina böcker ringer mobilen. Det är en gammal god vän som ringer och berättar att min Regiondirektörskollega Agneta Jansmyr förlorat kampen mot sin sjukdom idag. Jag sätter mig ned och låter tankarna vandra. Så ledsamt och sorgligt. Hon saknas mig direkt även om beskedet inte kom oväntat. Många minnesbilder fladdrar förbi från möten och stunder vi delat. Agneta var med sitt ledarskap och sin erfarenhet en stor inspirationskälla för mig då jag lärde känna henne i början av 2010-talet.

Det är hennes förmåga att stötta och vara personlig som gör henne unik för mig. Det är de personliga samtalen vi hade som jag mest kommer att minnas henne för. Hon är dessutom en av få, före detta kollegor, som velat fortsätta att ha kontakt med mig efter att jag sa upp mig från Regiondirektörsjobbet för tre år sedan och för det är jag henne evigt tacksam. Förra sensommaren, då jag passerade Jönköping/Värnamo, hade vi ett underbart samtal som jag nu bär med mig för evigt.

Som om det fatalistiska styr oss ibland tittar jag på den bok jag höll på att lägga ned i flyttlådan då jag fick beskedet. Det är en av de böcker som jag hade som kurslitteratur på Dartmouth och på IHI i Boston. En av de böcker som Agneta och jag pratade om för många år sedan kring den förändringsresa vi såg framför oss inom Hälso- och sjukvården. Vi delade en gemensam passion, att ständigt förändra våra verksamheter till gagn för medarbetarna och medborgarna. Ett oförtrutet arbete. Nu är vi båda långt ifrån dagens verksamheter.

Jag är säker på att vi kommer att mötas igen någon gång och fortsätta våra samtal. Dagens reflektion gav sig självt…även idag. Sorgen och döden blev dagens funderingar. De bet sig fast i mig och släppte mig aldrig. Inget lätt ämne men även svåra stunder och ämnen är en del av livet. Klockan är nu fyra på morgonen och en ny dag gryr strax. Skriver ned eftermiddagens och kvällens reflektion här nedan.

Tidigare reflektion bar ju temat tro och tvivel. Jag fortsatte på det spåret idag. Jag önskar nämligen att jag hade en starkare tro. Jag vill ha en starkare tro. Jag eftersträvar en starkare tro. Varför då? För då skulle bland annat döden vara lättare att hantera. Jag inbillar mig det i alla fall.

Eftersom jag läser teologi kan jag de kristna budskapen. Jesus kom till världen för att ge oss hopp och det hoppet gäller inte enbart detta liv utan sträcker sig bortom dödens gräns. Livet, döden och uppståndelsen, det är inte enkelt att förstå förnuftsmässigt men teologiskt är det kristna budskapet om hopp enkelt. Jesus har med sitt liv, sin död och sin uppståndelse besegrat döden och har således givit oss och de som gått före oss ett evigt liv!

En dag kommer döden att ta oss alla. Den dagen innebär sorg och tårar för de som lämnas kvar men för en troende är döden inte slutet. De kristnas död är en sorg som bär ett vitt skimmer omkring sig för döden kan inte skada någon. Den är vägen.

Snart är det påsk och den inleds i Bibeln med att Jesus samtalar med Marta i sorgehuset. Det som sedan följer med återuppväckelsen av Martas bror Lazarus känner du antagligen väl till. Den delen som jag alltid har tyckt om är dock dialogen mellan Marta och Jesus innan Lazarus återuppväckelse. Ungefär så här fortlöper den dialogen:

”Herre, om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud skall ge dig vad du än ber honom om”, säger Marta

”Din bror kommer att uppstå”, svarar Jesus

”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen”, säger Marta.

Då svarar Jesus. ”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om han än dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö. Tror du detta?”

Hon svarade: ”Ja, herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen.”

Återigen är tron nyckeln. Martas tro, den är stark, den är beundransvärd i det svåra. Det är en av Bibelns mest märkliga berättelser. Enligt min synpunkt det största undret Jesus gör, dvs återuppväcker Lazarus, men i dialogen här ovanför är fortfarande Lazarus död. Marta bär en sorg och saknad och har naturligtvis ingen vetskap om vad Jesus kommer att göra efter dialogens slut. För henne är det viktigaste att visa att hon tror så att brodern kommer att uppstå vid den sista dagen.

Sorgen och saknaden efter någon närstående hör till livets smärtsammaste stunder. Samma villkor gäller för alla. Ingen kan undkomma döden, de efterlevande kan inte undkomma smärtan men vår tro och hur stark den är kan göra en milsvid skillnad. Tron på uppståndelsen är det som i mångt och mycket särskiljer kristendomen från flertalet andra religioner. I de österländska finns naturligtvis befrielsen genom god karma, dvs egen förtjänst och de som inte tror på någonting alls beskriver sig själva som lyckligt ovetande. För dem är livet slut vid döden och jag antar att inför en sådan död känns det nog väldigt jobbigt. Det existerar inget hopp i alla fall.

Den som har en kristen tro lever således med både allvar och hopp. I berättelsen här ovan hoppades Marta att Jesus skulle komma medans det fanns hopp för Lazarus. Nu kom Jesus på den fjärde dagen efter Lazarus död och med den dialog som du nyss läst här ovan kan vem som helst tycka att Jesus var lite hånfull mot Marta och de sörjande. Lazarus var död. Kroppen började lukta och då tröstar Jesus genom att säga,

”Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall leva om än han dör, och den som lever och tror på mig skall aldrig någonsin dö”.

Marta är den starke i berättelsen. För henne var Jesus ord inte hånfullt utan fyllda med mening. Hos henne fanns ingen tvekan om det eviga hoppet. Jag tänker vidare att det finns två uppväckelser från de döda i det kristna budskapet utifrån den här berättelsen. Den ena och den som i mångt har definierat både Kristendomen och Judendomen är det som Marta säger till Jesus,

”Jag vet att han skall uppstå vid uppståndelsen på den yttersta dagen”.

Jesus ord tröstar och jag antar bekräftar det Marta tror på,

”Den som tror på mig skall leva om han än dör”.

Samtliga troende tror därför på uppståndelse efter döden. Egentligen inget konstigt med det. De troende tror på en återförening med sina döda släktingar i himlen.

Däremot den andra uppståndelsen, ska vi kalla den uppväckelsen från de döda, som Jesus gör med Lazarus, den är unik. Den är speciell. Den är mer svårförståelig. Naturligtvis är den förebådande för oss som vet facit om Jesus eget öde ungefär en vecka senare men uppväckelsen finns också till för att Jesus verkligen ska visa att han råder över både liv och död. Lazarus får sin död uppskjuten av Jesus. Häri ligger skillnaden mot alla oss andra än Lazarus. Vid tidens ände uppstår vi för att aldrig mera dö.

I citatet här ovan pratar Jesus om de som gått före oss som om de var levande, ”…han skall leva om han än dör”. Jag vill så gärna tro att det är sant. Att jag ska sitta där med Agneta och diskutera förnyelsearbetet inom svensk hälso- och sjukvård eller bara umgås utan krav. En dag kommer det att ske. En dag då vi åter kommer att mötas. Nyckeln är tron. Om jag bara visste var nyckeln är.

/m

Tvivel – fastan dag 19

Jag tar mig till Slaka kyrka för deltagande i dagens gudstjänst, trots Covid-19. Tänker att även om det finns en smittorisk är det otroligt få som ändå brukar delta i Slakas gudstjänster och i tider av dessa har kyrkorummet en särskild helighet och trygghet kring sig.

I bilen på väg till kyrkan tänker jag på Martin Luther som på 1520-talet i skriften ”Ob man vor dem Sterben flihen mögen” ställer sig frågan om man bör fly från dödliga farsoter. Då Luther skrev orden härjade pesten som mest i Europa och naturligtvis fann Luther sig tvungen att som teolog förklara det religiösa motivet till pesten. Uppgiften var att tydliggöra vem som fick stanna kvar vid en pesthärjning och vilka som kunde fly men naturligtvis kom Luther även in på pestens orsaker och hur man kunde bemästra den.

Luthers svar i skriften kan förenklat summeras som ett enda starkt kärleksbudskap till de kristna att inte överge de sjuka i nödens tid, naturligtvis med mängder med hänvisningar till citat från NT av karaktären ”älska din nästa som dig själv” och ”vad ni vill att andra skall göra mot er, skall ni även göra för dem”. Han la även till några råd som verkar vara universella eller som jag i alla fall finner högst relevanta även idag. Han skrev att man ska lyssna på medicinsk expertis och följa deras råd, man skall inte utsätta sig för onödiga risker och man skall använda sig av sunt förnuft. Luther är naturligtvis Luther och han skulle inte vara Luther om han inte i skriften dessutom lyfter fram vikten av förtröstan, att ha tillit till Gud och att lita på sin tro.

Det sistnämnda bär jag med mig in till gudstjänsten och prästens predikotext är en reflektion över dagens Evangelietext. Även där kommer vikten av att tro upp. Ni vet den där texten då en pappa kommer fram till Jesus för att be om hjälp åt sin son som var besatt av en demon och hade det mycket svårt. ”Hjälp mig om du kan”, säger han. Jesus svarar honom att ingenting är omöjligt för den som tror och då svarar pappan tillbaka med några bevingade ord, ”Jag tror, hjälp min otro.”

På vägen hem efter gudstjänsten ger sig därför dagens fastereflektion av sig själv. Nyckeln till mycket heter tydligen tro! Tvivla inte, säger jag högt till mig själv men det är precis det jag gör. Jag har nog alltid gjort det eller om man skall vara extra tydlig, jag har varit kritiskt ifrågasättande kring mycket i bibeln och i det kristna budskapet.

Jag önskar många gånger att jag istället varit stark i min tro, att jag inte tvivlat eller varit skeptisk. Så mycket enklare allt hade varit. I alla fall inbillar jag mig det och så verkar ju både dagens Evangelietext samt Martin Luther tycka. Att tvivla är egentligen inget att eftersträva. Gåvan i livet borde vara att ha en stark tro. Tvivlandet kan visserligen hjälpa dig till tro efter ett antal funderingar men hade det inte varit bättre att tydligt kunna stå fast vid sin tro redan från början?

I min värld verkar jag vid varje ögonblick i livet samtidigt brottas med de båda begreppen, tro och tvivel.  Jag existerar någonstans däremellan. Ibland känner jag att mitt tvivel kan likställas med lidande, jag mår inte bra av att tvivla, samtidigt som jag intuitivt inte alltid kan tydligt säga att det här tror jag på. Även om det kanske skulle minimera mitt lidande.

Om jag reflekterar vidare är det nog så att jag bär en längtan efter att känna en trygghet i min tro. Att inte ständigt vara på väg. Att känna att jag nått fram. Kanske är det ett feltänk? Att ha en tro kanske inte alls innebär en tvärsäkerhet och att man bär en avsaknad av tvivel. Att ha en tro kanske också innebär en livsresa innehållande mängder med nya erfarenheter?

Vad händer om jag bestämmer mig för att inte tvivla, eller att tvivla på mitt eget tvivel? Vad skulle förändras då? Skulle jag bli säkrare på min tro? Frågan jag ställer mig själv blir nästan för mycket för att kunna ta in. Ska jag tro på mina tvivel och tvivla på min tro eller ska jag tro på min tro och tvivla på mina tvivel? 

Jag återvänder till dagens bibeltext och till pappan. ”Jag tror, hjälp min otro”, utropade han. Bibelns text lär oss att man kan be om hjälp också med att tro. Det är inget man måste klara på egen hand. Pappan har trots allt tillräckligt med tro. Tillräckligt för att han ska gå till Jesus och be om hjälp och han får det han ber om.

Då jag parkerar bilen hemma på gården igen och andas in den härliga slakaluften efter att ha öppnat upp bildörren slås jag av en insikt att jag kanske gör det hela för komplicerat. Kanske är det helt enkelt så att jag ska komma till Gud/Jesus oavsett om det handlar om tro eller tvivel. Det sägs ju att man ska komma till Gud med allt vi bär inom oss. Jag antar att det gäller även mina tvivel.

/m

Svårigheter – fastan dag 18

Det är en solig och härlig dag här i södra mellansverige. Jag lutar stolen mot husväggen och dricker mitt kaffe. Borde egentligen fortsätta med att packa flyttlådorna fulla men finner ingen energi. Borde egentligen fortsätta läsa i kurslitteraturen men finner ingen läsro. Borde egentligen påbörja lunchmaten till min son och mig men låter nuet ta över.

Sluter ögonen och låter tankarna vandra fritt. Jag är novis på det här med fasta och dagliga reflektioner. De som har mer erfarenhet har säkert något schema eller struktur på hela fasteperiodens upplägg men jag har medvetet undvikit att googla fram olika fastestrategier. Jag låter varje dags reflektion få bli vad det blir. Jag låter tankarna vandra fritt och leda mig. Det är så jag vill ha det.

Hamnar i tankegångar kring viljan att leva ett genuint och ärligt liv. Ett liv där hela min person med förnuft och känslor är allestädes närvarande och alltid går åt samma håll. Att våga låta mig styras av mitt inre och inte utifrån. Ibland måste jag naturligtvis kompromissa, jag glider trots allt inte omkring som en egen ö utan några andra sociala kontakter i den här världen, men jag vill ändå nå så långt att jag vid varje beslutstillfälle i mitt liv känner att det här är mitt inres vilja och ambition.

Solens värmande strålar på mitt ansikte får mig att slappna av ännu mer och längtan efter ytterligare en vår och sommar ökar. Tänk att jag förhoppningsvis får vara med om ännu en årstidsjustering, ännu en svensk sommar. Jag öppnar ögonen och kisar mot solen. Tänker på de tre senaste årens tuffa period. Vill inte älta mer utan får en ingivelse att vända på begreppet. Tänk om de svårigheter du har är designat just för dig? Att de svårigheter du upplever just nu är precis de du behöver? Att svårigheterna är skräddarsydda just för dig?

Jag funderar vidare och tar som utgångspunkt ett resonemang om att jag accepterar att jag har en själ och att den försöker kommunicera med mig. Både mitt förnuft, låt oss kalla det sinne, och min själ försöker på sitt sätt visa mig rätt väg. Jag började ju dagens reflektion med att jag ville att hela min kropp, både sinne och själ, ska gå åt samma håll. Tänk om det är så att mitt sinne enbart utgår från det sinnet kan ta in här och nu och den erfarenhetsbank jag bär med mig medan själen har en helt annan förmåga och utgångspunkt. Tänk om den istället har ett evighetsperspektiv och ett helikopterseende glasklart för sig istället för sinnets begränsade perspektiv? Då är det inte så konstigt att jag inte alltid förstår vad själen vill – den måste ta till metoder som inte är förnuftsmässiga för att nå fram till mig. Den måste helt enkelt ibland ruska om mig och ge mig svårigheter för att jag helt enkelt ska växa som människa. Oförklarliga svårigheter som jag hamnar i är helt enkelt en del av själens språk. Kan det vara så?

Om ni köper mitt resonemang att jag har en själ, då accepterar vi ju att det finns mystiska eller oförklarliga element i våra liv. Vi är helt enkelt mer än vad vi förnuftsmässigt kan förklara. Utifrån det resonemanget kan man fördjupa sig ytterligare och tänka att själens spelplan rör sig mycket kring evigheten och vad det har för betydelse för vår tid här på jorden. Om själen kan se både tid och evighet kan den ju antagligen gestalta vad som är bäst för mig under den tid jag lever här på jorden. Inom mig bär jag således själens språk som om jag bara kunde finna rösten lättare kan vägleda mig till mitt bästa jordeliv. Vägleda mig till att bli den bästa versionen av mig själv.

Om jag följer det här resonemanget fullt ut innebär det således att själen medverkar till att ge mig problem och utmaningar för att jag helt enkelt ska vakna upp och inse vad som är rätt väg framåt. Inte nog med det utan de problem och utmaningar jag får är specialsydda för just mig. Det måste göra riktigt ont i mig för att jag ska vakna. Själen känner mig som person, känner till alla mina drömmar och hemligheter, och vet därför vad just jag behöver. Andra människors svårigheter är inte skräddarsydda för mig och mina är inte deras. Vi kan därför enbart ge råd men är oförmögna att veta storleken på andra människors lidande eller svårigheter.

Mina egna bekymmer finns inom mig och i tider känns de outhärdliga. Kanske för att själen tycker att nu måste jag verkligen lyssna eller så är outhärdligheten ett språk som just jag behöver som förberedelse inför något annat. Vad vet jag. Själens kunskap och vetskap om evigheten och vad som är bäst för mig vet bara själen.

Jag tar min kopp och lämnar husväggen. Tänker att själens språk är ett känsligt instrument. En kompass som jag behöver. Den visar alltid riktningen och den har aldrig fel. Hur ont det än gör.

/m

Hyllinge – fastan dag 17

Lämnar Malmö för att åka hem till Linköping. Det blir min sista resa till Linköping där jag kan kalla det mitt hem. Om två veckor äger jag inget hem i Linköping och det känns både vemodigt och förhoppningsfullt på samma gång.

Jag får en ingivelse att inte åka den vanliga motorvägen hem. Tar småvägar genom Skåne, låter tiden passera medan jag lyssnar på föreläsningar i bilstereon. Den ena småorten efter den andra passeras. Efter ett tag passerar jag Hyllinge och funderar på var jag har hört talas om den orten? Det tar ett tag innan år 1918 fladdrar förbi mitt inre och polletten trillar ned. Spanska sjukan fick sitt första svenska fäste i Hyllinge. Har för mig att det var en besökare från Norge som tog smittan till Skåne.

Covid-19 upptar varenda nyhetssändning och tidning numer. Viruset kommer att vara hos oss ett tag nu. Det har nog samtliga förstått med uppenbar tydlighet. Det kommer att existera hos oss något år, nå sin peak i maj eller juni och sedan kommer det gradvis att klinga av. De som kommer att få viruset kommer att bli immuna och vad jag förstår ser det inte ut som om vi kommer att få något vaccin i närtid. Vi får helt enkelt lära oss att leva med denna osäkerhet och jag tycker faktiskt det finns en del hopp i det. Vi måste helt enkelt ändra våra beteenden. Saker och ting som vi har tagit för givet, såsom att delta och uppleva olika sportevenemang och kulturupplevelser får vi helt enkelt klara oss utan ett tag. För kanske första gången i våra liv får vi verkligen tänka efter vad som betyder något i våra liv. Vår hälsa, vår familjs hälsa, våra vänners, vår omgivnings och inte ta någonting för givet.

För verksamheter inom Hälso- och sjukvården är det här ett gyllene tillfälle att implementera nya arbetssätt som underlättar och minimerar fysiska besök. Det handlar om att nyttja den nya tekniken med digitala vårdkontakter, prevention, monitorering, digitala mätparametrar och AI. Det handlar om att minimera fysiska besök till vården. Fysiska besök är tids- och platsberoende och begränsar möjligheten till högre tillgänglighet och kan innebära smittorisk. Den nya tekniken som redan finns möjliggör både en fullgod kontakt med vården via digitalt möte men kan även påföras vissa digitala mätparametrar för att 24/7 kunna mäta hälsan. Distansmonitorering bör exempelvis vara standard vid kronisk sjukdom och digitala möten borde redan vara obligatoriskt redan idag. Det handlar om AI-baserade system vid granskningar av exempelvis mammografibilder eller annan diagnostik eller inläsningar av journaler. Allt ovanstående skulle redan ha levererats men nu kan man väl passa på att köra digitalt så mycket som möjligt.

Jag följer naturligtvis nyhetssändningar som alla andra även om jag tycker att journalister skapar mer rädsla och oro hos befolkningen än trygghet. Är fortsatt väldigt kritisk mot dagens journalism och har väldigt svårt att acceptera den bild som media förmedlar. Tycker att våra myndigheter gör ett bra jobb. Ser att media och olika tidningars ledare spär på oron genom att säga att Sverige hanterar krishanteringen fel, som om en journalistexamen med dennes ord väger högre än en smittskyddsläkares eller virologs.

Har svårt att i nuläget förstå varför vi ska stänga gränser, stänga skolor och låta en miljon barn/ungdomar gå hem med följd att en miljon föräldrar måste lämna sina jobb och också vara hemma som många i media tycker. Förstår att man gör detta i Danmark där man har ministerstyre och politiker har ett behov av att visa sig beslutsfähiga men vi i Sverige har ju kommit längre. Här lyssnar politiker på experter. Jag tycker att det är jättebra att bara riskgrupper ska testas för Covid-19. Ser att många i media tycker annorlunda. Många som inte tillhör riskgruppen och är sjuka och vanligt förkylda ska hålla sig hemma som vanligt. Varför stressa upp och testa dessa? Om de har haft Corona eller inte spelar väl i efterhand ingen större roll. Är man sjuk ska man ändå stanna hemma. Har därför svårt att förstå varför vi ens ska räkna hur många som drabbats av viruset. Vi har ju ändå ingen koll, det finns säkerligen ett högt mörkertal. Det är väl bara att tänka – ”jag är inte en riskgrupp, jag är ung/medelålder, är frisk i övrigt, just nu har jag en förkylning, jag stannar hemma tills jag blir frisk, om det är corona eller vanlig förkylning spelar väl ingen roll.”

Lyssnar på regeringens presskonferens i bilen. De fortsätter att ha en välbalanserad inställning till Covid-19. Känns sunt. De ger Socialstyrelsen befogenheter gällande sjukvårdsmateriel och slopar läkarintyg. Samtliga regioner har nog stenhård koll på sjukvårdsmateriel i alla fall eftersom de borde gjort leverantörsinventering mm utifrån Brexit redan, däremot kanske inte kommunerna har lika bra koll.

Funderar vidare på det här med beslut kontra beslutsfähighet. Jag fick ofta höra att jag var modig som chef som alltid tog beslut. Jag har den inställningen att det är alltid bättre att ta ett beslut utifrån all tillgänglig information man har vid beslutstillfället än att låta tiden gå och inte ta något beslut alls. Väldigt ofta blir det rätt och de få gånger det blir fel får man vara ödmjuk och erkänna sitt misstag. Ett icke-beslut är också ett beslut.

Just nu är det ingen som vet hur det här viruset kommer att fortskrida. Ingen kan se in i framtiden. Vem vet om Regeringen exempelvis gav ett uppdrag till Socialstyrelsen för sent, vem vet om vi skulle ha tagit andra beslut. I efterhand är allting lätt. Kanske skulle vi ha lyssnat mer på media än experterna och släckt ned hela Sverige? Panik är frihetens värsta fiende! Hundra år efter Spanska sjukan har vi facit. Kunskapen om virus och hur det sprids och muterar var nog närmast obefintligt år 1918. Idag är virologi och epidemiologi etablerade och välutvecklade discipliner. I media känns det inte alltid så – kanske känner de att det är som Hyllinge år 1918 igen.

I efterhand vet vi facit.

/m

Ske din vilja – fastan dag 16

Det blåser rejält i Malmö idag. Öresundsbron är stängd och jag höll på att blåsa bort då jag gjorde min dagliga löprunda. Åker till Lund. Besöker Domkyrkan och träffar min dotter Isabelle. Efter hennes föreläsning träffas vi på ett café, nästan folktomt. Corona har gjort sitt intrång i Lundabornas medvetande och cafévärlden är off limit.

Isabelle och jag har ett underbart samtal om studier, livet och framtiden. Ett sådant där ”må-bra” samtal och jag känner mig på ett ovanligt bra humör i blåsten då jag närmar mig Domkyrkan innan jag tar bilen hem till Limhamn.

Vid entrén står en skylt att det pågår en inspelning i kyrkan med tillägget att iakttag försiktighet. Jag tänker att mitt besök får vänta till en annan dag och jag vänder mig om. Något får mig dock att höra en röst i mitt huvud som säger ”Ske din vilja” från Matteus 6:10. Jag ändrar mig och vänder om och går in i kyrkan igen. Går förbi skylten och öppnar innerdörrarna. Funderar på det märkliga citatet från Bibeln då jag står i altargången. ”Ske din vilja” är inte något jag alltför ofta hör mig själv säga…om jag inte ber Fader vår förstås.

Jag sätter mig och beskådar en ljusteknikers arbete mitt i gången. Han arbetar med att installera någon ljuskälla framför en uppställd kamera. Det är tydligt att det förbereds för någon inspelning. Jag ser henne inte först men några meter framför mig på min högra sida sitter biskop emerita Caroline Krook med något slags manus i knät. Jag antar att det är hon som är det kommande intervjuoffret.

Jag lämnar min tillfälliga sittplats och tar vänstervarvet runt i kyrkan. Går fram till urnan som innehåller bibelcitat. Får med mig två lappar. Håller de i handen och jag läser dem inte förrän jag har gått färdigt runt kyrkan och jag står längst ned i gången igen.

Trofasthet och Bön. Jag nickar. Tänker på att vi ofta vill att livet ska utfalla på ett visst sätt. Vi sätter upp planer, skapar målsättningar och försöker förverkliga dem. Om livet sedan inte blir i enlighet med uppsatta planer tänker vi att någon vill oss illa eller att Gud inte är med oss. Det är som om vi försöker kontrollera Gud och dennes vilja genom att själva styra.

Jag sätter mig ned igen och sneglar på biskop emerita och de två bibelcitaten i min hand. ”Ske din vilja” kommer upp i mitt huvud igen och jag slås av insikten om hur ofta mina planer och målsättningar kommit upp från mitt ego och inte från min själ. De gånger mina planer emanerat från mitt ego har det varit svårt att genomföra planerna. Däremot då jag så här i efterhand förstår att planerna emanerat från min själ har planerna förverkligats genom att allt har rullat på enligt plan och bitarna har fallit på plats. Tricket är att veta och förstå då det är själen som styr och inte egot.

Under hela fasteperioden har jag försökt att aktivt lyssna på min själs röst. Reserverat tid för att dagligen lyssna. De senaste årens bakslag i mitt liv har fått mig att bli mer allvarlig och på ett sätt mer försiktig. Jag måste försöka släppa försiktigheten och inse att inga svårigheter eller motgångar är oöverkomliga, bara några hinder på vägen.

Jag återgår till gårdagens reflektion och funderar vidare på hur jag ska se skillnad på själens språk och egots språk? Båda kan ju låta ädla och uppriktiga men den ena vägen kan sedan visa sig leda helt fel medan den andra är den rätta med pusselbitar som faller på plats som följd.

”Ske din vilja”, mumlar jag och inser för sent att jag har sagt orden högt. Ser biskop emerita vända sig om åt mitt håll. Jag ljudar ett ”förlåt” med munnen. Hon nickar och ler.

Jag tänker vidare att inget får en människa att växa så mycket som att få en möjlighet att få uppleva motgångar. Det finns tillfällen då ingenting går enligt plan och allt du gör misslyckas. Kanske är det meningen utifrån ”ske din vilja”. Du ska kanske lära dig ödmjukhetens väg och att inte ta saker och ting för givet? Livet låter ingen komma undan genom en resa utan motgångar. Alla möter vi motgångar någon gång i livet. Vi behöver motgångar för annars skulle vårt ego bli alltför stort och vi skulle bli självcentrerade, självgoda och högfärdiga.

Livet strävar efter att göra oss mänskliga och ödmjuka. Vi växer genom mognad och erfarenhet och vi blir allt efter tidens gång mer och mer medvetna om våra fel och brister. Det gäller att ibland stanna upp och tro på sig själv, vara medveten om sina fel och brister, men ändå utföra sina planer. För vad har vi för val? Det enda sättet att veta ifall jag går själens väg eller egots är att fortsätta framåt och lära av erfarenheten. Lyssna till mitt inre, ha mod att lita på Guds vilja och fortsätta min väg. Tids nog visar det sig om det är rätt väg, visar det sig att det är fel väg, då får jag väl ha ödmjukheten att erkänna felvalet och rätta till mitt misstag.

Jag lämnar kyrkan och går ut i blåsten utanför. Sneglar på biskop emerita som ger mig en sista vink då jag öppnar porten. Det känns trösterikt. Jag har en plan. Jag fick den precis i form av tre bibelcitat. Ett kom upp i mitt huvud och de två andra fick jag serverat från en urna. Planen består av tre delar.

1, Ske Guds vilja – allt som sker i mitt liv händer av en orsak

2, Hav förtröstan – var trofast på den inslagna vägen

3, Be – i Jesu namn

Det är nog en plan som emanerar från själen – sanna mina ord!

/m

Själen – fastan dag 15

Onsdag förmiddag och jag är åter hantverkare. Tredje dagen i rad. Jag och husdjuret lyssnar på en föreläsning om de kristnas sakrament medan jag färdigställer det sista i lägenheten. Det blev bra. Jag är nöjd.

Då jag lämnar lägenheten på Västra hamnen och går mot bilen får jag för mig att ta en sen lunch på Waynes coffe. Beställer och sätter mig så att jag får Turning torso i blickfånget. Mår bra av att blicka upp på ett av Malmös nyare landmärken.

Precis då jag får min mat hör jag mitt namn nämnas bakom mig. Vänder mig om och möter en blick från historien. En gammal kollega från förr. Det blir ett kärt återseende. Det visar sig att Region Skånes regionkontor tydligen ligger i närheten. Min vän slår sig ned och berättar om kaoset kring sjukvården, den regionala utvecklingen och den bristande ledningsförmågan. Min vän är snäll och frågar varför jag inte hjälper till längre i regionvärlden. Det är sådana som jag som behövs, menar hon. Tydlig förändringsledare som får saker och ting att hända innan det händer. Inte som nu där chefer agerar efter att saker har hänt.

Hon är snäll, min vän. Jag berättar om att jag försöker finna själens röst istället. En hel bransch och gamla kollegor har vänt mig ryggen. Jag har inget val. Min vän står på sig och säger att det är för j-ligt det jag har blivit utsatt för. Kom tillbaka, du behövs mer än någonsin, säger hon. Strunta i själen, säger hon till slut och lämnar mig med Turning torso i blickfånget igen.

Jag äter min lunch och vandrar mot bilen. Tänker på min väns ord och mitt liv. Reflekterar över själen. Hela vår västerländska livsstil med dess uppfattningar, attityder, seder och bruk är självklarheter som inte kan ifrågasättas. Vi är stressade och jagar karriär eller försöker få ett livspussel att gå ihop men saknar alltid minst en pusselbit. Då jag jobbade saknade jag inte själen, varför letar jag så febrilt efter den nu? Är det för att tomrummet som finns i mitt liv behöver fyllas och då ropar jag efter själen? Är det för att jag tidigare var blind och nu ser jag igen eller är det så att ett själlöst liv existerar i stress medan ett själsligt liv existerar då man är arbetslös?

Mina funderingar ger mig ingen ro. Jag vet bara att när jag försöker lyssna på min själ lever jag närmare mitt sanna jag. Ibland känner jag att mitt ego behöver dödas för att jag ska nå min själ. Att egofixeringen hindrar mig från att nå min fullo potential. Mitt ego är starkt. Det är livskraftigt och stolt och väldigt listigt. Sinnet säger vad som är bäst för mig och jag går vilse ibland och tror att det är själens språk. Inser för sent att det är egot som förvillat mig.

Jag vill tro att mitt sökande når fram till sitt mål. Att jag finner nyckeln till själen. Att jag framöver läser mer med hjärtat än med huvudet. Att jag genuint kan säga att jag lever i sann rättfärdighet med själen som kapten. Jag vill skratta, le, dansa och njuta. Det är själens språk. Inte låta egot styra och säga att gör du det där så skämmer du ut dig själv.

Så till sinnet och egot säger jag slutligen. Jag skäms inte längre för något i mitt liv. Jag struntar inte i er, jag låter bara själen styra mitt liv framöver. Det kan bli bra men det kan också gå åt h-e. I vilket fall som helst så kan det ju knappast gå sämre än när jag lät förnuftet råda – dags för själen att ta över!

/m

Pesten – fastan dag 14

Tisdag förmiddag och jag hjälper min älskade sambos dotter med att sätta upp lampa och gardinskenor i taket i hennes lägenhet i Västra hamnen. Njuter av lugnet och pratar med hennes husdjur. Vi har det bra ihop. Husdjuret och jag.

Reflekterar kring den hysteriska massmedia och politikerhysterin kring Covid-19 (coronaviruset). Det dröjer väl bara någon dag så kallar WHO till en presskonferens och säger att det är en pandemi. Det räcker nog inte med ett skriftligt uttalande som vi alla kan ta del av på deras hemsida. Presskonferens ska alla ha nu för tiden, även den minsta regionen om de erhållit sitt första Covid-19 fall. Börserna kommer att falla och gränsskyddet kommer förstärkas hos olika länder. Sanna mina ord. Känns det inte lite hysteriskt? Självklart inser jag också att man ska idka försiktighet och följa råd gällande smittskydd men denna massmediala hysteri känner jag håller på att gå över styr. Vi kommer snart att befinna oss i en pandemi. Lugna ned er och få inte panik för det. Vi behöver alla bidra för att försena och minska smittspridningen men bli inte hysteriska.

Jag har suttit i regionledning och hanterat ett antal pandemier på regional nivå, exempelvis A/H1N1 (Svininfluensan). Den tog till slut cirka 19 000 läkarbekräftade människors liv. Tror dock att WHO sedan gick ut med att mörkertalet var stort och att närmare 200 000 människor dog av den pandemin.

Dagens reflektion ger sig självt känner jag då jag skruvar i ännu en skruv i ett pluggat hål. Har tyvärr ingen Bibel med mig men tänker på Psalm 91 i Psaltaren som inleds med Tryggheten under den Högstes beskydd. Googlar fram verserna 5 och 6.

”Du behöver inte frukta nattens fasor eller pilen som flyger om dagen, inte pesten som smyger i dunklet eller farsoten som härjar i middagshettan.” (Ps 91 5-6)

Kanske är det så att har man en tro är man lugnare till sinnet? Vet inte men jag vill ändå tänka att tron i sig ger en känsla av trygghet.

En av mina vänner på Facebook la ut ett inlägg om att vederbörande läst Martin Hägglunds nya bok med titeln ”Vårt enda liv”. Boken har tydligen fått god kritik. Jag bläddrade lite i den engelska varianten härom dagen. Tesen för författaren verkade vara enkel: Tron på ett evigt liv gör att människor tömmer tillvaron här på jordelivet med mening. Därför är icke-troende de sanna hjältarna eftersom de värdesätter detta liv och varandra mycket mer än troende gör. 

Jag tänker att han är så långt ifrån min bild av troende som man bara kan komma. Jag upplever de icke-troende som mer nyttomaximerare och själviska än de troende. Instagram flödar med selfies istället för att sprida kärleks och trygghetsbilder. Ser man bara det här livet och inte tror på en evighet, är inte sannolikheten då ganska stor att man hetskonsumerar eller blir panikrädda för exempelvis en pandemi? Jag vet inte, jag reflekterar bara, men jag tror att Hägglunds tes är missvisande. De troende upplever jag har mer empati än vad man i många stycken kan begära. Ta exempelvis kyrkorna i Kina som trotsar rådande förbud och delar ut mat och erbjuder hemvist åt behövande eller de kristna som under pestens tid stannade kvar i pestdrabbade städer för att sköta om de sjuka.

Jag tror att sanningen är precis tvärtemot Hägglunds tes. De troende har en tro som skapar trygghet, en moralisk kompass, tar hand om varandra och vår värld och avstår från alltför mycket hetskonsumtion eller onödiga selfies. De lever helt enkelt i en tro att även om det finns något som heter evighet och ett annat liv efter detta jordeliv så bevarar man anständigheten i detta liv.

Vad tror du?

/m

 

Livet – fastan dag 13

Ibland fastnar jag i bibelcitat. Går och funderar på det. Länge. Ibland släpper jag det utan vidare och ibland etsar det sig kvar på näthinnan som en rispa som finns kvar för evigt. Ett av mina favoritbrev från Paulus är hans brev till församlingen i Rom som han skrev från Korinth år 57 eller 58. Hela brevet är en teologisk utmaning och jag älskar att grotta ned mig i vad som avses med olika meningar. Ett citat har jag gått och grubblat på under ett antal års tid nu. Idag var det dags att skriva ned mina reflektioner. Här kommer citatet:

”Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja.” (Rom 12:2)

Som ni vet grubblar jag mycket om vad som är Guds vilja med mitt liv. Jag har under större delen av mitt liv utgått från mig själv hela tiden. Mitt sätt att se på livet har i mångt avgjort mitt öde. Jag är en i grunden positiv människa och ser positivt på livet, alltså investerar jag min tid i positiva saker och låter mig inte nedslås. Citatet här ovan får mig dock att grubbla på några delar som jag tror Paulus tydligt ville skicka till församlingen i Rom och som får mig att ändra en aning hur jag tidigare har sett på mitt liv.

För det första skriver Paulus om att inte anpassa sig för denna världen. Det är skrivet under en tid då kristna var i minoritet och förföljdes för sin tro. Han ville naturligtvis sända ett budskap att ”stå på er. Gå emot strömmen. Stå fast i den kristna tron.” 

För det andra nämner Paulus det fundamentala att låta sig förvandlas genom förnyelsen av sina egna tankar. Här tror jag Paulus vill skicka en signal om att ”var inte rädd för förändringar.” Tvärtom. Gud vill ha förändringar och därför ska ni vara beredda likt en öppen skål på vad som än kommer i er väg. Förnyelse är av godo.

För det tredje, och här blir det svårt, blir det lättare att avgöra vad som är Guds vilja om man inte anpassar sig för denna värld och är öppen för förändringar. Det är här jag själv går vilse. Det är här som jag fastnar. Jag tror det är de avslutande två orden som jag fastnar på; Guds vilja.

För att nörda ned lite ytterligare har jag därför vänt på min fundering kring hur jag ser och formar mitt liv till hur Gud vill ha det. Jag utgår således från det stora och komplexa kring vad Gud egentligen vill med mitt liv och inte vad jag vill. För att göra det måste jag se vad egentligen Gud menar och avser med livet. Jag finner en röd tråd i Bibeln som delas in i tre områden. Det är möjligt att du ser andra områden och då är jag naturligtvis nyfiken på hur du ser på hur Gud ser på livet. Här kommer mina tre områden.

1, Livet är ett tillfälligt uppdrag

Det finns mängder med citat i Bibeln som beskriver hur kort och begränsat livet på jorden är. Livet beskrivs som en snabb löpare, ett andetag eller en rök. Till skillnad från ordet evighet som nämns flitigt i Bibeln är det självklart att livet i jämförelse med evighet är kort. Vidare nämner Bibeln ofta begrepp som främling, pilgrim, besökare och vandrare för att påvisa vår begränsade tid här på jorden. Som om vi bara passerade förbi lite snabbt innan vi far vidare. Som om vi besöker ett främmande land och sedan återgår till vårt hemland.

Den här insikten kan låta sorglig på ett sätt genom att vår tid här på jorden är tillfällig och begränsad men ju mer jag tänker på det ju mer vänder jag på resonemanget. Om nu inte jorden är vårt verkliga hem så kan det ju förklara varför vi råkar ut för svårigheter och prövningar här. Det förklarar varför vissa av våra önskningar och drömmar inte uppfylls. För att vi inte ska bli alltför fästa vid det här jordelivet är det helt enkelt meningen att vi ska känna en viss otillfredsställelse och en längtan efter något bättre.

Vi ska helt enkelt inte vara fullständigt lyckliga här. Vi är skapade för något annat, något bättre.

2, Livet är en gåva som följer med ett ansvar

Livet är en gåva från Gud till oss men vi bör alltid ha i åtanke att det är en gåva som Gud har anförtrott oss att vårda och naturligtvis använda men sedan lämna tillbaka, förhoppningsvis bättre än när vi erhöll gåvan. Jag tänker inte minst på klimatkrisen vi nu upplever då jag ser Guds gåva till oss. Därför följer det ett enormt ansvar för oss att förvalta den här gåvan på bästa möjliga sätt. Vi äger egentligen ingenting under vår begränsade tid här på jorden. Vi lånar allt.

Jorden och universum var Guds från början och kommer att vara Guds ägodel då vi lämnar den. Runtomkring ser jag tecken på individer som ser lånade saker som något man inte behöver vårda lika noggrant som sina egna saker. Jag tänker att de kristna ser annorlunda på saken utifrån Bibeln. Gud äger allt och därför måste jag vårda det som mitt eget.

Jesus var väl den som satte mig på spåret kring det här med förvaltarskap. Han pekade ofta på ett ansvarstagande i sina liknelser och på förvaltarskapet.

3, Livet är en prövning

Jag är fullständigt övertygad om att Gud prövar min karaktär, vilja, ambition, kärlek, lojalitet etc. varje sekund av mitt liv. I Bibeln finns det ofta citat som prövningar, frestelser, reningar och räkenskap. Gud prövade bl.a. Abraham, Adam och Eva, Josef, Rut och Ester.

Jag vet inte vilka prövningar jag kommer att utsättas för. Vissa har jag i mitt 50-åriga liv fått erfara, andra väntar på mig. Prövningar, till synes omöjliga utmaningar och krossade drömmar. Jag prövas i det lilla och jag prövas i det stora. Jag prövas i vardagen och jag prövas mer sällan. Jag prövas då jag är beredd och jag prövas då jag är oförberedd.

Det sistnämnda förstår jag är helt avgörande för min utveckling. Det är lätt att i stunden göra det rätta när du känner Guds närvaro i ditt liv. Hur du agerar då du inte tycker dig känna Guds närhet är helt avgörande för din karaktär. Guds prövning då du känner att Gud har övergivit dig tillhör en av livets svåra utmaningar.

Det här borde innebära att inget i ditt liv är obetydligt. Allt du upplever och är med om har betydelse. Varje stund i livet är en viktig stund och varje ögonblick är en möjlighet för dig att utvecklas.

Ovanstående tre områden finner jag som nyckelområden för hur Gud ser på livet. Jag kommer fundera vidare på dessa områden, hoppas de även skänker dig en stunds reflektion. Jag avslutar med Jesus ord från Lukasevangeliet.

”Av den som har fått mycket skall det krävas mycket, och den som har anförtrotts mycket skall få svara för desto mera.” (Luk 12:48)

/m

Anklagad – fastan dag 12

Idag är det söndag och fastan tar traditionsenligt paus. För egen del väljer jag att fortsätta även idag. Vill ha en obruten fasteperiod.

Deltar i en gudstjänst i Limhamns kyrka. Andra söndagen i fastan och predikan följer evangelietexten. Känns väldigt traditionellt. Det här är en ny församling för mig och jag är uppriktigt nyfiken på deras traditioner och gudstjänstordningar.

På kvällen ser min sambo och jag filmen ”En officer och spion”. Boken av Robert Harris har jag naturligtvis läst och som vanligt känner jag att filmen inte riktigt lever upp till bokens nivå. Blir ändå djupt berörd av filmen. Identifierar mig starkt med Alfred Dreyfus. Oskyldigt anklagad och oskyldigt dömd. Gamla kollegor och en hel bransch som vänder en ryggen. Massmedia som spyr ut lögner och uppviglar. Politiker som älskar mediautrymmet och inte drar sig för att ljuga för att synas. Se där…ingredienser i mitt liv likväl som för Dreyfus. Han hamnar ofrivilligt på den sydamerikanska Djävulsön, jag flyttar frivilligt till Malmö.

Då vi cyklar hem är det mörkt och regnet hänger i luften. Jag reflekterar över det här att stå på den anklagades sida. Att vara den som oskyldigt anklagas för något. Min älskling som cyklar framför mig har alltid stöttat mig, likt Lucie Dreyfus alltid stöttade sin Alfred eller Maria och Magdalena som alltid stöttade Jesus. Levande änglar som ser människan hos den anklagade och som aldrig tvekar att ge kärlek. Dessa underbara individer som trots det stormiga nuet aldrig ger upp, aldrig tvekar, aldrig tvivlar.

Att bli anklagad för något man inte gjort är att få en skam lagd på sig. Det upplevs som ett personligt angrepp som hotar hela ens självkänsla. Jag tänker att det är helt naturligt att reagera med ilska och skam och för mig har det alltid känts som att politikern, stalkern och massmedia gjort en våldshandling på mig.

För många år sedan läste jag Anna Kåvers bok om acceptans. Jag fördjupade mig i alla Russ Harris böcker om ACT och det har hjälpt mig att stå ut med verkligheten, både den yttre verkligheten och de inre tankar och känslor jag har. När jag slutar att kämpa emot och accepterar hur det är, kan jag börja förändra det jag vill ändra på. Däremot kan jag aldrig vrida tillbaka historien. En anklagelse finns där för evigt, hur sann eller osann den än är.

Anna Kåver vet jag satte ord på mina känslor. Hon beskrev hur det är att få skulden för negativa handlingar som man är oskyldig till. Hon menade på att man känner skam, fast det inte är självförvållat. Man vet att andra människor betraktar en som dålig vilket kan leda till stor förtvivlan. Man vill ju bli älskad och respekterad, när man anklagas för skamliga handlingar blir ens sociala position hotad. Och att inte bli trodd fast man talar sanning är nog något av det mest förfärliga man kan uppleva, det slår hårt mot självkänslan. Det är lätt att gripas av vanmakt, eller att bli besatt av tanken på upprättelse eller av känslan av att vilja hämnas.

För mig har det alltid varit viktigt att jobba med acceptans. Det vill säga att acceptera det som hänt, inte fastna i tankar liknande ”att det där skulle inte ha hänt” eller ”om det där ändå hade gjorts annorlunda”. Det tjänar ingenting till att älta. Att fastna i bitterhet drar bara massa onödig energi och då kan jag inte gå vidare i livet.

Självklart är det bra att få upprättelse som Dreyfus men för egen del har jag släppt det. Det kommer aldrig hända. Jag vet inte hur Alfred Dreyfus kände sig men jag kanske kan föreställa mig bättre än många andra. Då andra ser filmen går de vidare i livet som ingenting, jag reflekterar och känner att själen rubbas en aning. Att vara den anklagade är svårt och hur man ser på sin omgivning definierar lite hur man är som individ. Jag vet inte hur Dreyfus hanterade sin inre ilska och med vilka känslor han såg på sin omgivning. Jag hoppas han följde Jesus exempel från Lukasevangeliet (Luk 23:24) som jag i alla fall väljer att följa.

Upphängd på korset, falsk anklagad kan vi med stolthet ändå säga till de som vill oss ont och som anklagat oss,

”Förlåt dem, ty de vet inte vad de gör.”

/m

Tid och relationer – fastan dag 11

Lördag, fastan dag nummer 11. Jag och min sambo brukar unna oss utflykter på någon av helgdagarna. Idag gick turen till Statarmuséet utanför Torup. Besök det gärna – en fantastisk kulturhistorisk upplevelse med fokus på statare, arbetarrörelse och lantbruk.

Vi åkte sedan runt i Skåne och besökte så många kyrkor vi kunde finna längs vår väg. Tyvärr är ju våra svenska kyrkorum ofta stängda, så var det för samtliga de vi besökte idag.

Vi avslutade med en underbar promenad längs Bunkeflostrand strandhängar och en magisk utsikt över Öresundsbron.

Då jag under kvällen ligger i min säng och summerar dagen känner jag mig förnöjd. Inte nog med att jag fått uppleva mycket härligt under dagen, jag har dessutom fått göra det tillsammans med min livskamrat.

Jag tror inte det är en slump att samtliga tio Guds budord handlar om relationer. Fyra av dem handlar om min relation med Gud och de övriga om relationen med andra människor. Egentligen sammanfattade Jesus det bäst i Matteusevangeliet då han sa att du skall älska herren din Gud, med hela ditt hjärta…du skall älska din nästa som dig själv. Alltså älska Gud och älska andra människor.

Livet handlar om relationer. Det har tagit mig några år men äntligen har jag nått insikten att relationer är det viktigaste i livet, inte prestationer, rikedom eller andra ägodelar. I slutet av mitt liv vill jag nog känna att jag är omgiven av mina viktigaste relationer och inte omgiven av prylar. Mina relationer är mina ägodelar, det är min rikedom.

Jag och min sambo delar något värdefullt. Vi ger det mest värdefulla vi har åt varandra. Vi ger gåvor i form av vår tid till varandra. Tiden kan vi aldrig få mer av medan pengar kan vi alltid tjäna mer av. Min tid är mitt liv och det är det jag vill ge åt värdefulla relationer.

Den här dagen har varit värdefull och jag har givit av min tid. Vi har delat dagen tillsammans och inte bara spenderat den tillsammans. Vi har dessutom lagt till en ytterligare pusselbit vilket jag tror är det mest ultimata man kan ge. Tid och uppmärksamhet. Vi gav varandra närvaro och fullständig fokusering. Kan det finnas något bättre?

Det är så jag försöker fortskrida min resa för att finna Gud. Ge mer av min tid och närvaro. Jag ger det viktigaste jag har – min tid.

/m