Föreläsningar/coach/konsult

Jag kan anlitas genom mitt bolag, Uddmawaymarks AB, för följande tjänster:

1, Individuell coach

Jag har i över 25 år befunnit mig i chefspositioner. För att vara pålitlig som ledarcoach tror jag att den erfarenheten är helt nödvändig. Har man själv inte varit chef är det svårt att vara trovärdig. Mina erfarenheter, både mina misslyckanden och mina successtories, är min gåva till dig. Ledarskap inklusive självledarskap handlar om att kunna reflektera och hantera osäkerheten i sin omgivning på ett tryggt och stabilt sätt. Tjänsten skräddarsyr individuell coachning och erbjuder alla, både chefer/ledare/medarbetare, stöd och rådgivning vid utveckling och förändring. Med ett tillitsbaserat förhållningssätt brinner jag för att stödja alla som på ett passionerat sätt vill göra nytta för människor och samhälle. Den individuella coachningen skräddarsys utifrån varje adepts nuläge och utmaningar. Här är några av de områden som kan innefattas i den individuella coachningen:

  • Rätt ledarskap/medarbetarskap vid komplexa utvecklings- och förändringsuppdrag
  • Nya sätt att organisera verksamheter baserat på värdebaserad mening och tillit
  • Ledarskap/medarbetarskap som kombinerar personlig självkännedom och goda verksamhetsresultat
  • Pedagogiska metoder som ger effekt i verkliga situationer
  • Vägvisare i kniviga lägen

2, Kvalificerade utredningsarbeten

Jag har tappat räkningen på hur många utredningar genom årens lopp som bär mitt namn. Det handlar oftast om det viktigaste administrativa verktyg ett företag har, det vill säga kvalificerade beslutsunderlag. Jag genomför gärna, på ditt uppdrag, ett eller flera kvalificerade utredningsarbeten. Du erhåller ett tydligt beslutsunderlag som på ett konkret sätt gör det enkelt för dig att fatta rätt beslut. Grunden är att vi tillsammans sätter ramarna för utredningsarbetet genom en tydlig uppdragsbeskrivning där vi gemensamt kommer fram till utredningens mål, tidsperspektiv och metod. Varje utredningsuppdrag är unikt. Jag har bred erfarenhet från olika verksamheter, både privat och offentlig verksamhet, samt olika kompetenser vilket möjliggör mig att åta mig utredningsuppdrag inom ett brett spektrum. Jag besitter också ett brett nätverk vilket möjliggör anlitande av annan kompetens om det behövs.

3, Förändringsarbete/ledningsgruppsutveckling/HR-insatser

Nu är vi inom det område jag kan bäst. Med 25 års erfarenhet av förändringsarbete, grupputvecklingar, individuella utvecklingsarbeten törs jag säga att jag kan bidra starkt i en förändringsprocess för en verksamhet. Jag tillhandahåller professionellt processtöd i din verksamhets förändringsarbete, oavsett om det handlar om seminarier, utbildningar eller individuella processutvecklingar. Att arbeta och leda en stor organisation idag är att ständigt befinna sig i ett förändringsarbete men det kan vara extra tufft ibland. Jag hjälper er därför i er förändring med inspiration, öppenhet, delaktighet och medskapande!

4, Föreläsningar

Jag ger ett antal temainriktade föreläsningar som i dialog kan skräddarsys enligt ditt behov:

  • Inspirationsföreläsning om att göra en förändringsresa. Om att uppleva motgångar och framgångar. Jag vill beröra och själv bli berörd. Jag vill inspirera och själv bli inspirerad. Jag vill se andra människor växa, för då växer jag. Därför erbjuder jag dig/er att ta del av mina erfarenheter av framgångar och misslyckanden under en inspirationsföreläsning som berör. Det finns inget annat som påverkar oss människor så mycket som förändringar och motgångar. Vi står inför förändringar hela tiden, oavsett vi vill det eller inte. Under föreläsningen tar jag med dig på min egen resa och bjuder på mina egna framgångar och misslyckanden tillsammans med vetenskaplig förankring. Det är en jobbig men lärorik resa som till slut blottlägger själens innersta väsen. Ledarskap, medarbetarskap och förändringsarbete är föreläsningens yttre ram som kretsar kring en kärna av humanism. För när allt summeras är det mänskliga relationer som livet handlar om och det gör det hela en aning komplext…men även underbart.
  • Inspirationsföreläsning utifrån Dag Hammarskjölds teologi. Under hela livet har Dag Hammarskjöld och hans bok ”Vägmärken” följt mig som en individuell vägvisare. Med utgångspunkt från Vägmärken, blandat med egna erfarenheter, främst från min autofiktiva bok ”Jag är paria”, får ni en föreläsning som hamnar mitt i själens innersta väsen.
  • Författarbesök – en självklarhet kan tyckas…jag ger även möjlighet till författarbesök då jag berättar om mitt författarskap och min skrivprocess. Resan till att bli författare är olika för olika personer och här berättar jag om min resa, mina böcker och mitt författarskap.

5, Skrivuppdrag. Naturligtvis finns det en anledning till att jag är författare. Jag älskar att skriva och formulera mig. Detta kan naturligtvis du också ha nytta av. Jag erbjuder skrivtjänster som skräddarsys utifrån dina önskemål och behov.

För mer information och förfrågningar: maila mig gärna mats.uddin@live.se eller ring 072-702 66 63.

%d bloggare gillar detta: